EN NY MAN

760 kr
Gruppsamtal om traditioner och om livet leder till förändring. Det ger män nya roller att leva i, och både män och kvinnor ett bättre liv.

Värderingar och myter om mäns bestämmanderätt gör våld mot kvinnor världen över till vardag. Fattigdom och arbetslöshet ökar stressen och risken för våld. 

Machokulturen i Mellanamerika tillsammans med gängkultur, kriminalitet och hög arbetslöshet gör att våld i hemmet, sexuella övergrepp mot kvinnor och mord är vanligt i länder som Guatemala och Honduras. Genom att ifrågasatta normer i öppna samtal, där män och kvinnor får kunskap om sina rättigheter, skapas en förändring världen behöver.

Exemplet som gåvan täcker till exempel samtliga kostnader för en heldags workshop för en person, inklusive resa, workshopledare, kursmaterial, kostnad för kurslokal, kost och logi, i Mellanamerika.
Act Svenska kyrkan arbete mot mäns våld mot kvinnor pågår i flera världsdelar och innefattar även stöd för kvinnor som lever i utsatthet.

Prisexemplet kommer från Act Svenska kyrkans projekt och din gåva används där den behövs bäst just nu. 

Välj hur många du vill köpa
1
2
3
= 760 kr