GÅVOSHOPEN

Ge en gåva för att människor själva ska kunna skapa sig ett tryggare liv. Din gåva förändrar livet för människor i utsatthet.
Du får personliga gåvobevis att ge bort i present.

Gåva

200 kr
Stöd Act Svenska kyrkans arbete. Varje gåva kostar 200 kr. Välj ditt antal och ge bort en present som förändrar världen.

Miljoner människor lever i en verklighet där mänskliga rättigheter som mat, rent vatten, sjukvård och utbildning saknas. Vi stöder projekt över hela världen för att minska orättvisor. Genom din gåva får fler människor möjlighet att själva skapa sig ett bättre liv.
Din gåva används i hela verksamheten, där den behövs bäst.

Välj hur många du vill köpa
1
2
3
= 200 kr

Fritidsaktivitet

255 kr
Summan räcker till att starta fem fotbollslag för ungdomar i ett flyktingläger i Kenya. Ge bort en present som bidrar till att barn får vara barn.

Livet i ett flyktingläger är fyllt av stress, ovisshet, frustration och ibland även våld. Många unga bär på svåra erfarenheter. Genom att få spela fotboll, måla eller spela musik blir livet mer normalt. Fritidsaktiviteter är ett sätt att bearbeta sina erfarenheter och hitta framtidstro.
Din gåva öronmärks till temat katastrofarbete.

Välj hur många du vill köpa
1
2
3
= 255 kr

Gåva

100 kr
Stöd Act Svenska kyrkans arbete. Varje gåva kostar 100 kr. Välj ditt antal och ge bort en present som förändrar världen.

Miljoner människor lever i en verklighet där mänskliga rättigheter som mat, rent vatten, sjukvård och utbildning saknas. Vi stöder projekt över hela världen för att minska orättvisor. Genom din gåva får fler människor möjlighet att själva skapa sig ett bättre liv.
Din gåva används i hela verksamheten, där den behövs bäst. 

Välj hur många du vill köpa
1
2
3
= 100 kr

Barnhälsa

450 kr
Summan räcker till att ge en mentormamma lön för en vecka i Eswatini (f.d. Swaziland). Ge bort en present som bidrar till att minska barnadödlighet.

Var femte sekund dör ett barn som inte har hunnit fylla fem år någonstans i världen. Men när erfarna mammor söker upp kvinnor som lever i utsatthet och ger mödra- och barnavård kan barnadödlighet minska. Kvinnorna får kunskap i amning, hälsa och stöd för att kunna ge barnen ett friskare liv.
Din gåva öronmärks till temat rätten till hälsa.

Välj hur många du vill köpa
1
2
3
= 450 kr

Gåva

75 kr
Stöd Act Svenska kyrkans arbete. Varje gåva kostar 75 kr. Välj ditt antal och ge bort en present som förändrar världen.

Miljoner människor lever i en verklighet där mänskliga rättigheter som mat, rent vatten, sjukvård och utbildning saknas. Vi stöder projekt över hela världen för att minska orättvisor. Genom din gåva får fler människor möjlighet att själva skapa sig ett bättre liv.
Din gåva används i hela verksamheten, där den behövs bäst. 

Välj hur många du vill köpa
1
2
3
= 75 kr

Gåva

50 kr
Stöd Act Svenska kyrkans arbete. Varje gåva kostar 50 kr. Välj ditt antal och ge bort en present som förändrar världen.

Miljoner människor lever i en verklighet där mänskliga rättigheter som mat, rent vatten, sjukvård och utbildning saknas. Vi stöder projekt över hela världen för att minska orättvisor. Genom din gåva får fler människor möjlighet att själva skapa sig ett bättre liv.
Din gåva används i hela verksamheten, där den behövs bäst. 

Välj hur många du vill köpa
1
2
3
= 50 kr

Latrin

500 kr
Summan räcker till att bygga en latrin i ett flyktingläger i Bangladesh. Ge bort en present som stödjer människor på flykt.

Rent vatten, sanitet och möjlighet att kunna sköta sin hygien är avgörande för att förhindra att människor i flyktingläger drabbas av dödliga sjukdomar som kolera och difteri. Latriner minskar risken för att dricksvatten förorenas och att sjukdomar sprids, samtidigt som de bidrar till ett värdigt liv.
Din gåva kommer att öronmärkas till temat katastrofarbete.

Välj hur många du vill köpa
1
2
3
= 500 kr

Jordbrukskurs

125 kr
Summan räcker till att starta en kurs i jordbruksteknik i Etiopien. Ge bort en present som ger människor möjlighet att själva skapa en trygg försörjning.

Alla människor har rätt till mat. Ändå lever miljoner självförsörjande jordbrukare på marginalen. Genom att lära sig att odla nya sädesslag och grödor, odla mer frukt och grönsaker samt få kunskap om ekologisk odling kan skördar och tillgång på mat öka.
Din gåva öronmärks till temat hållbar försörjning.

Välj hur många du vill köpa
1
2
3
= 125 kr

Självhjälpsgrupp

330 kr
Summan räcker till att starta en självhjälpsgrupp för kvinnor i Burma. Ge bort en present som ger människor möjlighet att själva skapa inkomst och trygghet.

En självhjälpsgrupp ger kvinnor möjlighet att spara pengar och ta små lån, så att de kan föda upp djur eller starta en affärsrörelse. De får lära sig om sina rättigheter och om ekonomi samtidigt som de kan minska fattigdom.
Din gåva öronmärks till temat hållbar försörjning.

Välj hur många du vill köpa
1
2
3
= 330 kr