Gåvoshopen

Ge en gåva för att människor själva ska kunna skapa sig ett tryggare liv. Din gåva förändrar livet för människor i utsatthet.
Du får personliga gåvobevis att ge bort.

Gåva

100 kr
Stöd Svenska kyrkans internationella arbete. Varje gåva kostar 100 kr. Välj ditt antal och ge bort en present som förändrar världen.

Miljoner människor lever i en verklighet där mänskliga rättigheter som mat, rent vatten, sjukvård och utbildning saknas. Vi stöder projekt över hela världen för att minska orättvisor. Genom din gåva får fler människor möjlighet att själva skapa sig ett bättre liv.
Din gåva används i hela verksamheten, där den behövs bäst. 

Välj hur många du vill köpa
1
2
3
= 100 kr

Fritidsaktivitet

255 kr
Summan räcker till att starta fem fotbollslag för ungdomar i ett flyktingläger i Kenya. Ge bort en present som bidrar till att barn får vara barn.

Livet i ett flyktingläger är fyllt av stress, ovisshet, frustration och ibland även våld. Många unga bär på svåra erfarenheter. Genom att få spela fotboll, måla eller spela musik blir livet mer normalt. Fritidsaktiviteter är ett sätt att bearbeta sina erfarenheter och hitta framtidstro.
Din gåva öronmärks till temat katastrofarbete.

Välj hur många du vill köpa
1
2
3
= 255 kr

Gåva

75 kr
Stöd Svenska kyrkans internationella arbete. Varje gåva kostar 75 kr. Välj ditt antal och ge bort en present som förändrar världen.

Miljoner människor lever i en verklighet där mänskliga rättigheter som mat, rent vatten, sjukvård och utbildning saknas. Vi stöder projekt över hela världen för att minska orättvisor. Genom din gåva får fler människor möjlighet att själva skapa sig ett bättre liv.
Din gåva används i hela verksamheten, där den behövs bäst. 

Välj hur många du vill köpa
1
2
3
= 75 kr

Barnhälsa

390 kr
Summan räcker till att ge en mentormamma lön för en vecka i Swaziland. Ge bort en present som bidrar till att minska barnadödlighet.

Var femte sekund dör ett barn som inte har hunnit fylla fem år någonstans i världen. Men när erfarna mammor söker upp kvinnor som lever i utsatthet och ger mödra- och barnavård kan barnadödlighet minska. Kvinnorna får kunskap i amning, hälsa och stöd för att kunna ge barnen ett friskare liv.
Din gåva öronmärks till temat rätten till hälsa.

Välj hur många du vill köpa
1
2
3
= 390 kr

Hygienpaket

75 kr
Summan räcker till ett hygienpaket för en flicka i Sydsudan. Ge bort en present som stödjer människor på flykt.

Flickor som lever i flyktingläger har ofta svårt att få tillgång till regelbunden skolgång. Många missar skolan eftersom familjen inte har råd att köpa mensskydd. Istället stannar flickorna hemma. Svenska kyrkans internationella arbete delar ut paket med bindor, trosor och tvål till sydsudanesiska flickor i flyktingläger i Maban tre gånger om året. 
Din gåva öronmärks till temat katastrofarbete.

Välj hur många du vill köpa
1
2
3
= 75 kr

Preventivmedelsrådgivning

200 kr
Summan räcker till att ge tio kvinnor preventivmedelsrådgivning i Sydafrika. Ge bort en present som bidrar till att kvinnor kan bestämma över sin kropp och sitt liv.

Med preventivmedelsrådgivning kan kvinnor själva påverka sina liv och välja när eller om de vill bli gravida. Upplysning kring preventivmedel minskar risken att få sexuellt överförbara sjukdomar.
Din gåva öronmärks till temat rätten till hälsa.

Välj hur många du vill köpa
1
2
3
= 200 kr

Jordbrukskurs

125 kr
Summan räcker till att starta en kurs i jordbruksteknik i Etiopien. Ge bort en present som ger människor möjlighet att själva skapa en trygg försörjning.

Alla människor har rätt till mat. Ändå lever miljoner självförsörjande jordbrukare på marginalen. Genom att lära sig att odla nya sädesslag och grödor, odla mer frukt och grönsaker samt få kunskap om ekologisk odling kan skördar och tillgång på mat öka.
Din gåva öronmärks till temat hållbar försörjning.

Välj hur många du vill köpa
1
2
3
= 125 kr

Gåva

50 kr
Stöd Svenska kyrkans internationella arbete. Varje gåva kostar 50 kr. Välj ditt antal och ge bort en present som förändrar världen.

Miljoner människor lever i en verklighet där mänskliga rättigheter som mat, rent vatten, sjukvård och utbildning saknas. Vi stöder projekt över hela världen för att minska orättvisor. Genom din gåva får fler människor möjlighet att själva skapa sig ett bättre liv.
Din gåva används i hela verksamheten, där den behövs bäst. 

Välj hur många du vill köpa
1
2
3
= 50 kr

Latrin

500 kr
Summan räcker till att bygga en latrin i ett flyktingläger i Bangladesh. Ge bort en present som stödjer människor på flykt.

Rent vatten, sanitet och möjlighet att kunna sköta sin hygien är avgörande för att förhindra att människor i flyktingläger drabbas av dödliga sjukdomar som kolera och difteri. Latriner minskar risken för att dricksvatten förorenas och att sjukdomar sprids, samtidigt som de bidrar till ett värdigt liv.
Din gåva kommer att öronmärkas till temat katastrofarbete.

Välj hur många du vill köpa
1
2
3
= 500 kr

Självhjälpsgrupp

330 kr
Summan räcker till att starta en självhjälpsgrupp för kvinnor i Burma. Ge bort en present som ger människor möjlighet att själva skapa inkomst och trygghet.

En självhjälpsgrupp ger kvinnor möjlighet att spara pengar och ta små lån, så att de kan föda upp djur eller starta en affärsrörelse. De får lära sig om sina rättigheter och om ekonomi samtidigt som de kan minska fattigdom.
Din gåva öronmärks till temat hållbar försörjning.

Välj hur många du vill köpa
1
2
3
= 330 kr

Teologikurs

400 kr
Summan räcker till en termins teologiska kvällsstudier för en person. Ge bort en gåva som stödjer människors möjlighet till att utöva sin tro.

Kristna i Pakistan lever i minoritet och de utsätts för diskriminering och förföljelse. För att stärka arbetet för fred, religionsdialog och mänskliga rättigheter får studenter möjlighet att fördjupa sina kunskaper om hur man kan omsätta sin tro i handling för ett rättvist samhälle för alla.
Din gåva öronmärks till temat för tro och lärande

Välj hur många du vill köpa
1
2
3
= 400 kr

Skolstöd

405 kr
Summan räcker till att ge ett barn skolmaterial, mellanmål och lunch under en termin på Filippinerna. Ge bort en present som bidrar till att fler barn kan gå i skolan och skapa en tryggare framtid.

Barn som lever på gatan riskerar att hamna i kriminella gäng. Många måste tigga eller prostituera sig för att överleva. Utbildning är grunden för en trygg framtid och en väg bort från gatan. Kunskap är en möjlighet till ett yrke och en trygg inkomst.
Din gåva öronmärks till temat hållbar försörjning.

 

Välj hur många du vill köpa
1
2
3
= 405 kr

Ledarutbildning

260 kr
Summan räcker till att ge en kvinna en dags utbildning i att leda kvinnogrupper. Ge bort en present som bidrar till att stärka kvinnor i att utkräva sina mänskliga rättigheter.

Våld i hemmet, trakasserier och diskriminering av kvinnor är vanligt i Indien, speciellt i utsatta områden. Genom att kvinnor får kunskap i bland annat mänskliga rättigheter kan de stötta andra kvinnor, börja påverka sin vardag och exempelvis anmäla övergrepp.
Din gåva öronmärks till arbete inom mänskliga rättigheter.

Välj hur många du vill köpa
1
2
3
= 260 kr