Gåvoshopen

Ge en gåva för att människor själva ska kunna skapa sig ett tryggare liv. Din gåva förändrar livet för människor i utsatthet.
Du får personliga gåvobevis att ge bort.

Gåva

100 kr
Stöd Svenska kyrkans internationella arbete. Varje gåva kostar 100 kr. Välj ditt antal och ge bort en present som förändrar världen.

Miljoner människor lever i en verklighet där mänskliga rättigheter som mat, rent vatten, sjukvård och utbildning saknas. Vi stöder projekt över hela världen för att minska orättvisor. Genom din gåva får fler människor möjlighet att själva skapa sig ett bättre liv.
Din gåva används i hela verksamheten, där den behövs bäst. 

Välj hur många du vill köpa
1
2
3
= 100 kr

Skolstöd

405 kr
Summan räcker till att ge ett barn skolmaterial, mellanmål och lunch under en termin på Filippinerna. Ge bort en present som bidrar till att fler barn kan gå i skolan och skapa en tryggare framtid.

Barn som lever på gatan riskerar att hamna i kriminella gäng. Många måste tigga eller prostituera sig för att överleva. Utbildning är grunden för en trygg framtid och en väg bort från gatan. Kunskap är en möjlighet till ett yrke och en trygg inkomst.
Din gåva öronmärks till temat hållbar försörjning.

 

Välj hur många du vill köpa
1
2
3
= 405 kr

Hygienpaket

91 kr
Summan räcker till ett hygienpaket för en kvinna. Ge bort en present som stödjer människor på flykt.

Svenska kyrkans internationella arbete stödjer människor på flykt med det allra nödvändigaste. Många saknar mat, vatten och kläder. Att ta hand om sin hygien är ofta svårt. Ett hygienpaket till kvinnor med bland annat tvål, våtservetter, bindor, tandborste, tandkräm och toalettpapper bidrar till värdighet. Din gåva kommer att öronmärkas till katastrofarbete.

Välj hur många du vill köpa
1
2
3
= 91 kr

Barnhälsa

200 kr
Summan räcker till att ge en mentormamma lön för en vecka i Swaziland. Ge bort en present som bidrar till att minska barnadödlighet.

Var femte sekund dör ett barn som inte har hunnit fylla fem år någonstans i världen. Men när erfarna mammor söker upp kvinnor som lever i utsatthet och ger mödra- och barnavård kan barnadödlighet minska. Kvinnorna får kunskap i amning, hälsa och stöd för att kunna ge barnen ett friskare liv.
Din gåva öronmärks till temat rätten till hälsa.

Välj hur många du vill köpa
1
2
3
= 200 kr

Jordbrukskurs

125 kr
Summan räcker till att starta en kurs i jordbruksteknik i Etiopien. Ge bort en present som ger människor möjlighet att själva skapa en trygg försörjning.

Alla människor har rätt till mat. Ändå lever miljoner självförsörjande jordbrukare på marginalen. Genom att lära sig att odla nya sädesslag och grödor, odla mer frukt och grönsaker samt få kunskap om ekologisk odling kan skördar och tillgång på mat öka.
Din gåva öronmärks till temat hållbar försörjning.

Välj hur många du vill köpa
1
2
3
= 125 kr

Preventivmedelsrådgivning

200 kr
Summan räcker till att ge tio kvinnor preventivmedelsrådgivning i Sydafrika. Ge bort en present som bidrar till att kvinnor kan bestämma över sin kropp.

Med preventivmedelsrådgivning kan kvinnor själva påverka sina liv och välja när eller om de vill bli gravida. Upplysning kring preventivmedel minskar risken att få sexuellt överförbara sjukdomar.
Din gåva öronmärks till temat rätten till hälsa.

Välj hur många du vill köpa
1
2
3
= 200 kr

Självhjälpsgrupp

330 kr
Summan räcker till att starta en självhjälpsgrupp för kvinnor i Burma. Ge bort en present som ger människor möjlighet att själva skapa inkomst och trygghet.

En självhjälpsgrupp ger kvinnor möjlighet att spara pengar och ta små lån, så att de kan föda upp djur eller starta en affärsrörelse. De får lära sig om sina rättigheter och om ekonomi samtidigt som de kan minska fattigdom.
Din gåva öronmärks till temat hållbar försörjning.

Välj hur många du vill köpa
1
2
3
= 330 kr

Fritidsaktivitet

255 kr
Summan räcker till att starta fem fotbollslag för ungdomar i ett flyktingläger i Kenya. Ge bort en present som bidrar till att barn får vara barn.

Livet i ett flyktingläger är fyllt av stress, ovisshet, frustration och ibland även våld. Många unga bär på svåra erfarenheter. Genom att få spela fotboll, måla eller spela musik blir livet mer normalt. Fritidsaktiviteter är ett sätt att bearbeta sina erfarenheter och hitta framtidstro.
Din gåva öronmärks till temat katastrofarbete.

Välj hur många du vill köpa
1
2
3
= 255 kr

Hälsokunskap

60 kr
Summan ger en tonåring möjlighet att gå en förebyggande kurs om hiv och aids i Zimbabwe. Ge bort en present som stödjer ungdomars hälsa.

I Zimbabwe är andelen hiv-positiva en av världens högsta. Genom utbildning kan unga få kunskap om hiv och aids. De får också prata om sex och samlevnad. Det ger dem möjlighet att stärka sin hälsa och rätten till sin kropp.
Din gåva öronmärks till temat rätten till hälsa.

Välj hur många du vill köpa
1
2
3
= 60 kr

Teologikurs

400 kr
Summan räcker till en termins teologiska kvällsstudier för en person. Ge bort en gåva som stödjer människors möjlighet till att fördjupa sin tro.

Att leva som kristen i Pakistan innebär diskriminering och risk för förföljelse. För att stärka ett kristet liv i en muslimsk kontext får studenter möjlighet att fördjupa sin kristna tro och bredda sina kunskaper inom mänskliga rättigheter.
Din gåva öronmärks till temat för tro och lärande.

Välj hur många du vill köpa
1
2
3
= 400 kr

Gåva

50 kr
Stöd Svenska kyrkans internationella arbete. Varje gåva kostar 50 kr. Välj ditt antal och ge bort en present som förändrar världen.

Miljoner människor lever i en verklighet där mänskliga rättigheter som mat, rent vatten, sjukvård och utbildning saknas. Vi stöder projekt över hela världen för att minska orättvisor. Genom din gåva får fler människor möjlighet att själva skapa sig ett bättre liv.
Din gåva används i hela verksamheten, där den behövs bäst.

Välj hur många du vill köpa
1
2
3
= 50 kr

Ledarutbildning

511 kr
Summan räcker för att ge tio kvinnor utbildning för att leda kvinnogrupper i Indien. Ge bort en present som bidrar till att kvinnor får en möjlighet att påverka sina liv.

Våld i hemmet, trakasserier och diskriminering av kvinnor är vanligt i Indien, speciellt i utsatta områden. Genom att kvinnor organiserar sig och får kunskap i bland annat mänskliga rättigheter kan de stötta varandra, påverka sin vardag och exempelvis anmäla övergrepp.
Din gåva öronmärks till temat mänskliga rättigheter.

Välj hur många du vill köpa
1
2
3
= 511 kr

Skolrenovering

1116 kr
Summan bidrar till att bygga klassrum och toaletter i skolor i norra Irak. Ge bort en present som stödjer ett barn på flykt.

Miljontals människor är på flykt i Irak undan IS och andra stridande grupper. Med en gåva kan du bidra till att barn på flykt får utbildning. Att bygga skolor, renovera klassrum och se till att det finns toaletter är viktiga insatser för att deras skolgång ska bli verklighet.
Din gåva öronmärks till temat katastrofarbete.

Välj hur många du vill köpa
1
2
3
= 1116 kr