En mentormammas hembesök i utsatta områden är många unga mammors enda möjlighet till hälsovård för barnen. Det räddar liv.
200 kr
Livräddande matpaket med majsmjöl, bönor, matolja och salt till människor som lever i matosäkerhet på grund av torka och klimatet.
190 kr
Ett livräddande paket med stöd och utbildning så att små jordbruk i Sydsudan kan bli självförsörjande på majs.
150 kr
Ett paket med fröer ger en tryggare framtid. För odling av naturligt tåliga grödor som står emot nyckfullt väder.
100 kr
Utbildning för kvinnor om familjerätt, gör att de lättare kan skydda sig och sina barn från exempelvis tvångsäktenskap.
150 kr
Genom gruppövningar lär sig pojkar i Guatemala att utmana machokulturen och skapa ett samhälle utan könsrelaterat våld. Denna gåva på 360 kronor räcker till kursmaterial om könsroller för åtta pojkar.
360 kr
Stärkande workshop för 25 tonårsflickor som tillsammans lär sig om rätten att säga nej till att giftas bort.
750 kr
300 kronor räcker till att säkra tillgången till rent dricksvatten för en familj i tre månader. Rent vatten förbättrar hälsan och räddar många barns liv.
300 kr
Med hjälp av en vuxen stödperson kan en flicka ta sig till ett skyddat boende och undgå könsstympning.
300 kr
Högre utbildning för en flicka i slummen. Att fullfölja grundskolan och få en examen i högre studier ger jobb, trygghet och självständighet.
580 kr
En månads stödundervisning för 20 grundskolebarn i utsatta områden. Varje skolår gör vägen bort från fattigdom rakare.
230 kr
Kunskap som ger jordbrukare möjlighet att restaurera näringsfattig jord. Utbildning som ger större skördar och mer mat.
98 kr
Mangoträdet ger frukt till försäljning och minskar erosion. Det ger bättre jord och mat, läkarbesök och skolböcker.
160 kr
Tillsammans tar vi ställning för den som är nedtystad eller lever i en utsatt situation.
200 kr