110 kr räcker t.ex. till en matkasse för en familj på Filippinerna i en vecka, med ris, sardiner, köttfärs, socker, mjölk och nudlar.
110 kr
Utbildning för kvinnor om familjerätt, gör att de lättare kan skydda sig och sina barn från exempelvis tvångsäktenskap.
150 kr
Stärkande workshop för 25 tonårsflickor som tillsammans lär sig om rätten att säga nej till att giftas bort.
750 kr
Med hjälp av en vuxen stödperson kan en flicka ta sig till ett skyddat boende och undgå könsstympning.
300 kr
Högre utbildning för en flicka i slummen. Att fullfölja grundskolan och få en examen i högre studier ger jobb, trygghet och självständighet.
580 kr
En månads stödundervisning för 20 grundskolebarn i utsatta områden. Varje skolår gör vägen bort från fattigdom rakare.
230 kr
Gruppsamtal om traditioner och om livet leder till förändring. Det ger män nya roller att leva i, och både män och kvinnor ett bättre liv.
760 kr
Mensskydd som skyddar mot missad undervisning varje månad och risken att behöva sluta skolan.
165 kr
Lön till en mentormamma i en vecka. En mentormammas hembesök i utsatta områden är många unga mammors enda möjlighet till hälsovård för barnen. Det räddar liv.
305 kr
Ett startkapital ger våldsutsatta mammor och kvinnor kraft att skapa ett eget liv och möjlighet att ta hand om barnen.
1375 kr
Ett paket med fröer ger en tryggare framtid. För odling av naturligt tåliga grödor som står emot nyckfullt väder.
100 kr
Kunskap som ger jordbrukare möjlighet att restaurera näringsfattig jord. Utbildning som ger större skördar och mer mat.
98 kr
Mangoträdet ger frukt till försäljning och minskar erosion. Det ger bättre jord och mat, läkarbesök och skolböcker.
160 kr
Tillsammans tar vi ställning för den som är nedtystad eller lever i en utsatt situation.
200 kr
Preventivmedelsrådgivning och sexualupplysning för både flickor och pojkar är en rättighet.
250 kr
Tillsammans tar vi ställning för den som är nedtystad eller lever i en utsatt situation.
100 kr
Tillsammans tar vi ställning för den som är nedtystad eller lever i en utsatt situation.
50 kr