GÅVOSHOPEN

Ge en gåva för att människor själva ska kunna skapa sig ett tryggare liv. Din gåva förändrar livet för människor i utsatthet.
Du får personliga gåvobevis att ge bort i present.

Mentormamma-lön

305 kr
Summan räcker till att ge en mentormamma lön för en vecka i Eswatini (f.d. Swaziland). Ge bort en present som stärker mammor och bidrar till att minska barnadödlighet.

För människor som lever i utsatthet blir situationen än svårare med krisen som följer i pandemins spår. Blivande och nyblivna mammor lever under extrema förhållanden. Med erfarna mentormammor som söker upp mammor som lever i utsatthet och ger mödra- och barnavård kan barnadödlighet minska och kvinnornas situation förbättras.
Din gåva öronmärks till temat rätten till hälsa.

Välj hur många du vill köpa
1
2
3
= 305 kr

Hygienartiklar

300 kr
Gåvan räcker till exempel till en liter desinficeringsmedel, fyra liter handtvål samt 3 liter handsprit till människor som lever i flyktingläger i Etiopien. Ge bort en present som stödjer alla människors rätt till hälsa.

Idag lever drygt 70 miljoner människor på flykt. Bara i Etiopien finns cirka
900 000 flyktingar. Gåvan ger fler människor chansen att motverka smittspridning av Corona på platser där social distansering är svårt att tillämpa och tillgången på hygienartiklar är låg. Gåvan öronmärks till temat katastrofarbete.

Välj hur många du vill köpa
1
2
3
= 300 kr

Vatten till handtvätt

460 kr
Gåvan räcker till en lastbil med vatten till handtvätt i flyktingläger i Etiopien där tillgången på vatten är dålig. Ge bort en gåva som stödjer alla människors rätt till hälsa.

Idag lever drygt 70 miljoner människor på flykt. Bara i Etiopien finns cirka 900 000 flyktingar. Ge en gåva som ger fler människor chansen att motverka smittspridning av Corona på platser där social distansering är svårt att tillämpa och tillgången på vatten är låg. Din gåva öronmärks till temat katastrofarbete.

Välj hur många du vill köpa
1
2
3
= 460 kr

Gåva

100 kr
Stöd Act Svenska kyrkans arbete. Varje gåva kostar 100 kr. Välj ditt antal och ge bort en present som förändrar världen.

Miljoner människor lever i en verklighet där mänskliga rättigheter som mat, rent vatten, sjukvård och utbildning saknas. Vi stöder projekt över hela världen för att minska orättvisor. Genom din gåva får fler människor möjlighet att själva skapa sig ett bättre liv.
Din gåva används i hela verksamheten, där den behövs bäst. 

Välj hur många du vill köpa
1
2
3
= 100 kr

Gåva

200 kr
Stöd Act Svenska kyrkans arbete. Varje gåva kostar 200 kr. Välj ditt antal och ge bort en present som förändrar världen.

Miljoner människor lever i en verklighet där mänskliga rättigheter som mat, rent vatten, sjukvård och utbildning saknas. Vi stöder projekt över hela världen för att minska orättvisor. Genom din gåva får fler människor möjlighet att själva skapa sig ett bättre liv.
Din gåva används i hela verksamheten, där den behövs bäst.

Välj hur många du vill köpa
1
2
3
= 200 kr

Utbildning

200 kr
Summan räcker till att ge ett barn som lever i flyktingläger en termins skolgång. Ge bort en present som stödjer alla barns rätt till utbildning.

Hundratusentals barn från folkgruppen rohingyer lever i flyktingläger i Myanmar och Bangladesh. Ge en gåva som ger fler barn som lever på flykt kunskap, utveckling och viktig paus från en otrygg miljö.
Din gåva öronmärks till temat katastrofarbete.

Välj hur många du vill köpa
1
2
3
= 200 kr

Gåva

75 kr
Stöd Act Svenska kyrkans arbete. Varje gåva kostar 75 kr. Välj ditt antal och ge bort en present som förändrar världen.

Miljoner människor lever i en verklighet där mänskliga rättigheter som mat, rent vatten, sjukvård och utbildning saknas. Vi stöder projekt över hela världen för att minska orättvisor. Genom din gåva får fler människor möjlighet att själva skapa sig ett bättre liv.
Din gåva används i hela verksamheten, där den behövs bäst. 

Välj hur många du vill köpa
1
2
3
= 75 kr

Gåva

50 kr
Stöd Act Svenska kyrkans arbete. Varje gåva kostar 50 kr. Välj ditt antal och ge bort en present som förändrar världen.

Miljoner människor lever i en verklighet där mänskliga rättigheter som mat, rent vatten, sjukvård och utbildning saknas. Vi stöder projekt över hela världen för att minska orättvisor. Genom din gåva får fler människor möjlighet att själva skapa sig ett bättre liv.
Din gåva används i hela verksamheten, där den behövs bäst. 

Välj hur många du vill köpa
1
2
3
= 50 kr

Lärarlön

750 kr
Summan räcker till att ge en lärarvolontär som undervisar barn i flyktingläger i Myanmar en månadslön. Ge bort en present som ger barn på flykt tillgång till lärare och skola.

Cirka en miljon rohinghyer lever på flykt undan förtryck. Flyktinglägren ger skydd, men tillvaron är svår. Med en skola där lärarna själva är flyktingar kan fler barn få lära sig läsa, räkna och leka och vuxna få en vardag med mening. Det gör skillnad.
Din gåva öronmärks till temat katastrofarbete.

Välj hur många du vill köpa
1
2
3
= 750 kr

Socialarbetare

1625 kr
Summan räcker till en veckolön för en socialarbetare i Manilla, Filippinerna. Ge bort en present som ger barn som lever på gatan stöd att kunna ta sig från utsatthet och fattigdom.

Genom trygga vuxna som arbetar med uppsökande verksamhet, boenden, skolgång och samtal kan barn som far illa hitta tillit, framtidshopp och lämna gatans våldsamma miljö. Din
gåva bidrar till en socialarbetares veckolön och öronmärks till temat mänskliga rättigheter.

Välj hur många du vill köpa
1
2
3
= 1625 kr

Latrin

500 kr
Summan räcker till att bygga en latrin i ett flyktingläger i Bangladesh. Ge bort en present som stödjer människor på flykt.

Rent vatten, sanitet och möjlighet att kunna sköta sin hygien är avgörande för att förhindra att människor i flyktingläger drabbas av dödliga sjukdomar som kolera och difteri. Latriner minskar risken för att dricksvatten förorenas och att sjukdomar sprids, samtidigt som de bidrar till ett värdigt liv.
Din gåva kommer att öronmärkas till temat katastrofarbete.

Välj hur många du vill köpa
1
2
3
= 500 kr

Jordbrukskurs

125 kr
Summan räcker till att starta en kurs i jordbruksteknik i Etiopien. Ge bort en present som ger människor möjlighet att själva skapa en trygg försörjning.

Alla människor har rätt till mat. Ändå lever miljoner självförsörjande jordbrukare på marginalen. Genom att lära sig att odla nya sädesslag och grödor, odla mer frukt och grönsaker samt få kunskap om ekologisk odling kan skördar och tillgång på mat öka.
Din gåva öronmärks till temat hållbar försörjning.

Välj hur många du vill köpa
1
2
3
= 125 kr

Självhjälpsgrupp

330 kr
Summan räcker till att starta en självhjälpsgrupp för kvinnor i Myanmar. Ge bort en present som ger människor möjlighet att själva skapa inkomst och trygghet.

En självhjälpsgrupp ger kvinnor möjlighet att spara pengar och ta små lån, så att de kan föda upp djur eller starta en affärsrörelse. De får lära sig om sina rättigheter och om ekonomi samtidigt som de kan minska fattigdom.
Din gåva öronmärks till temat hållbar försörjning.

Välj hur många du vill köpa
1
2
3
= 330 kr

Stipendium

2700 kr
Summan räcker till ett stipendium och ger ungdomar som lever på gatan en möjlighet att läsa på high school. Ge bort en present som bidrar till att fler ungdomar får utbildning.

Utbildning är en möjlighet att förverkliga livsdrömmar och skapa en trygg framtid. Din gåva räcker till ett stipendium som under ett år hjälper utsatta ungdomar att ta plats i skolans värld. Du bidrar till att betala skolavgift, skollunch, böcker och skoluniform. Gåvan öronmärks till temat mänskliga rättigheter.

Välj hur många du vill köpa
1
2
3
= 2700 kr

Fritidsaktivitet

255 kr
Summan räcker till att starta fem fotbollslag för ungdomar i ett flyktingläger i Kenya. Ge bort en present som bidrar till att barn får vara barn.

Livet i ett flyktingläger är fyllt av stress, ovisshet, frustration och ibland även våld. Många unga bär på svåra erfarenheter. Genom att få spela fotboll, måla eller spela musik blir livet mer normalt. Fritidsaktiviteter är ett sätt att bearbeta sina erfarenheter och hitta framtidstro.
Din gåva öronmärks till temat katastrofarbete.

Välj hur många du vill köpa
1
2
3
= 255 kr