Om oss

Vi lever under samma himmel och har samma värde och rättigheter. Men beroende på var vi föds, eller vilket kön vi har, ser verkligheten olika ut. Tillsammans med kyrkor, organisationer och tusentals frivilliga arbetar Act Svenska kyrkan långsiktigt mot fattigdom, förtryck och orättvisor, och agerar snabbt när katastrofen inträffar. När du väljer att ge en gåva till Act Svenska kyrkan är du delaktig i ett världsvitt förändringsarbete.

 

Effektivt katastrofarbete

Act Svenska kyrkan är en del av ACT-alliansen, en av världens största biståndsallianser. Tack vare detta samarbete kan vi agera snabbt vid katastrofer, arbeta effektivare med långsiktigt utvecklingssamarbete och tillsammans vara en starkare påverkansröst.

 

Långsiktigt utvecklingsarbete

Det tar tid att förändra ett samhälles grundläggande strukturer. Därför arbetar Act Svenska kyrkan långsiktigt och uthålligt för mer rättvisa och jämställda samhällen. Vi kämpar för att människor ska kunna leva värdiga liv, inte enbart överleva.

 

En rättvisare och säkrare värld

I vårt arbete har vi identifierat kvinnors och flickors utsatta situation i stora delar av världen som en av de mest kritiska frågorna för att uppnå en mer rättvis värld. Därför arbetar Act Svenska kyrkan för att flickor och kvinnor, som diskrimineras på flera håll i världen, ska få utrymme att växa. För att det ska bli verklighet behöver vi arbeta långsiktigt med att förändra orättvisa normer och attityder och skapa förutsättningar för mänsklig säkerhet, fred och försörjning.

 

Vårt påverkansarbete

Act Svenska kyrkan arbetar med att påverka makthavare. Det ger oss möjlighet att komma åt grundorsakerna till fattigdom och förtryck, stärka de mänskliga rättigheterna och bidra till hållbar utveckling.

 

Kvalitetssäkring och tryggt givande

Act Svenska kyrkan är certifierade mot Core Humanitarian Standard (CHS) av Humanitarian Quality Assurance Initiative (HQAI). HQAI är en självständig tredjepartsorganisation som kvalitetssäkrar humanitära insatser internationellt. Act Svenska kyrkan är en av de första biståndsorganisationerna i världen certifierade för Core Humanitarian Standard (CHS).
Act Svenska kyrkan uppbär 90-konto och kontrolleras av flera olika aktörer, bland annat Sida, Svensk insamlingskontroll och Giva Sverige.