RENT VATTEN

300 kr
300 kronor räcker till att säkra tillgången till rent dricksvatten för en familj i tre månader. Rent vatten förbättrar hälsan och räddar många barns liv.

Klimatförändringar, med bland annat svårt torka och vattenbrist som följd, leder till matosäkerhet och tvingar miljontals människor att lämna sina hem. Bakom varje siffra finns en människa, en människa som har rätt till trygghet och ett värdigt liv. Afrikas horn lider av den värsta torrperioden på decennier och vattenbristen är akut.

Tillsammans med lokala partner arbetar Act Svenska kyrkan för att säkra en stabil vattenförsörjning i torkdrabbade områden, både vad gäller tillgång till rent dricksvatten såväl som vattenförsörjning till jordbruket. Insatserna handlar bland annat om att bygga vattenkonstruktioner som samlar och renar vatten så att människor får tillgång till dricksvatten, samt att bygga bevattningssystem för att säkra vatten till jordbruket.

Act Svenska kyrkans arbetar med att stärka människors långsiktiga motståndskraft mot klimatrelaterade kriser och skapa möjligheter för människor att själva producera sin mat och trygga sina inkomster. Det sker exempelvis genom att främja motståndskraftiga grödor, säkerställa en stabil tillgång till vatten samt verka för gemensamt finansiellt sparande och varningssystem för att tidigt upptäcka tecken på annalkande kriser.

Act Svenska kyrkans humanitära insatser pågår på flera platser i världen och anpassas efter de behov som uppstår

Välj hur många du vill köpa
1
2
3
= 300 kr