EN NY TRADITION

580 kr
Högre utbildning för en flicka i slummen. Att fullfölja grundskolan och få en examen i högre studier ger jobb, trygghet och självständighet.

För en flicka som växer upp i slummen är det första steget bort ifrån fattigdom och tvångsgifte, skolgång. Det andra är högre utbildning. Att fullfölja grundskolan och få en examen i högre studier ger jobb, trygghet och självständighet.

Föräldrar som knappt kan ge sina barn mat varje dag har inga möjligheter att ge en dotter en framtid där hon själv får välja sitt liv. Framtiden handlar istället om överlevnad och med lite tur några år i skolan. Ett års stipendium för en flicka som täcker omkostnader som skolböcker, terminsavgifter och skoluniform gör en högre skolutbildning till verklighet och världen till en mer rättvis plats.

Prisexemplet kommer från Act Svenska kyrkans arbete och din gåva används där den behövs bäst just nu. 

Välj hur många du vill köpa
1
2
3
= 580 kr