FÖRSÖRJNINGSRÄTT

385 kr
En ensamstående mamma måste kämpa. Men med juridiskt stöd kan hon stå upp för sina lagliga rättigheter.

Att vara ensamstående med barn är tufft. Barnen måste ha en trygg bostad, mat och kläder samt skolgång med skoluniform och skolmaterial.

I fattiga delar av världen är det ofta mannen som står för den ekonomiska försörjningen, medan kvinnan tar hand om barnen och utför oavlönat hushållsarbete. Om kvinnan skiljer sig eller blir lämnad av sin man, står hon ofta helt själv med ansvaret för barnen.

Act Svenska kyrkan arbetar genom många olika lokala kyrkor och organisationer runtom i världen för att stötta mammor och barn som lever i utsatthet. En av de viktigaste byggstenarna är att mammorna känner till sina rättigheter och får tillgång till juridisk och psykosocial rådgivning. Med respektfullt stöd från medmänniskor som bryr sig och ger information om lagar och rättssystem, kan mammorna driva sina rättsliga fall. Det kan exempelvis handla om att utkräva sin rätt till mark och egendom eller att mannen ska betala underhåll för sina barn. Med upprättelse i form av små ekonomiska medel, kan en mamma vända en svår situation och skapa ett självständigt liv för sig och sina barn.

Denna gåva räcker till en månads juridisk och psykosocial rådgivning för en ensamstående mamma i Guatemala. Act Svenska kyrkan bedriver projekt i många länder för att alla människor, oavsett kön, ska ha möjlighet att bestämma över sina liv och kroppar. Gåvan går till hela arbetet och används där den behövs som bäst just nu.

Välj hur många du vill köpa
1
2
3
= 385 kr