FAMILJERÄTT

150 kr
Utbildning för kvinnor om familjerätt, gör att de lättare kan skydda sig och sina barn från exempelvis tvångsäktenskap.

En workshop som stärker både kunskaper om äktenskap och arvsrätt och därmed framtiden. Unga kvinnor som vet att det är olagligt med barnäktenskap och vet sina rättigheter, kan bättre skydda sin framtid. 

Prisexemplet täcker utbildning för en person. Pengarna går till Act Svenska kyrkans arbete och din gåva används där den behövs bäst just nu.

Välj hur många du vill köpa
1
2
3
= 150 kr