FRAMTIDSINVESTERING

100 kr
Tillsammans tar vi ställning för den som är nedtystad eller lever i en utsatt situation.

Miljoner människor lever i en verklighet där mänskliga rättigheter som mat, rent vatten, sjukvård och utbildning saknas. Vi stöder projekt över hela världen för att minska orättvisor. Genom din gåva får fler människor möjlighet att själva skapa sig ett bättre liv.
 
Din gåva används i hela verksamheten, där den behövs bäst.

Välj hur många du vill köpa
1
2
3
= 100 kr