FRAMTIDSKOMPASS

230 kr
En månads stödundervisning för 20 grundskolebarn i utsatta områden. Varje skolår gör vägen bort från fattigdom rakare.

Varje skolår gör möjligheten till en egen inkomst, förmågan att förstå, tolka och ta sin plats i välden, större. Varje år i grundskolan är en rättighet alla barn har. Studiegrupper ger barn från slumområden möjlighet att hänga med i undervisningen och klara sina kurser.

Gåvan ger stödundervisning till 20 barn, så att de kan läsa ikapp. Det ger fler barn möjlighet att gå längre i skolan och har större möjlighet att skapa en trygg framtid.

Din gåva öronmärks till temat hållbar försörjning.

Välj hur många du vill köpa
1
2
3
= 230 kr