KAMRATSKAP

360 kr
När pojkar lär sig mer om könsroller och kvinnors rättigheter kan de utmana skadliga normer och traditioner.

I många delar av världen slutar flickor i skolan före högstadiet, för att gifta sig, ta hand om barnen och utföra oavlönat hushållsarbete. Pojkarna däremot får en fullständig grundutbildning och förväntas vara den som försörjer och skyddar sin framtida familj. Ojämställda könsroller leder till att pojkar och män har en maktposition i både samhället och familjelivet, som inte alltid är lätt att bära. Könsrelaterade sociala krav leder ofta till att pojkar och män diskriminerar eller brukar våld mot flickor och kvinnor.

För att förändra destruktiva könsroller krävs att både flickor och pojkar får kunskap om de negativa konsekvenserna och lär sig att hitta nya roller. I Guatemala anordnar Act Svenska kyrkans lokala partner kurser där deltagarna tillsammans får utmana skadliga traditioner, normer och strukturer i samhället. Genom gruppövningar där allas känslor, tankar och åsikter tas tillvara, kan de hitta nya sätt att agera och relatera till varandra. Pojkarna lär sig att använda sin könsrelaterade makt till att ge flickorna plats, och vara riktigt bra kompisar.

Denna gåva räcker till kursmaterial om könsroller för åtta pojkar i Guatemala. Act Svenska kyrkan bedriver projekt i många länder för att alla människor, oavsett kön, ska ha möjlighet att bestämma över sina liv och kroppar. Gåvan går till hela arbetet och används där den behövs som bäst just nu. Tack!

Välj hur många du vill köpa
1
2
3
= 360 kr