KAMRATSKAP

360 kr
Genom gruppövningar lär sig pojkar i Guatemala att utmana machokulturen och skapa ett samhälle utan könsrelaterat våld. Denna gåva på 360 kronor räcker till kursmaterial om könsroller för åtta pojkar.

Guatemala är ett av de våldsamma länderna i Centralamerika och anmälningarna av våldtäkter och annat genusrelaterat våld fortsätter att öka. Flickor och kvinnor är socialt och ekonomiskt beroende av män. Varje år rapporteras över 50 000 fall av våld mot flickor och kvinnor, och mörkertalet är stort. Din gåva bidrar till utbildningar för pojkar i Guatemala för att stoppa våld och främja vänskap. Genom kurser om könsroller och kvinnors rättigheter får ungdomar göra olika övningar där de utmanar traditionella könsroller som leder till diskriminering och våld mot flickor och kvinnor. De pratar både om vilka uppgifter som flickor och vad man kan förvänta sig samt om vilka egenskaper som förväntas ha beroende på sitt kön. Exempelvis att pojkar ska vara tuffa och hårda. Prisexemplet täcker kursmaterial för åtta pojkar.

Välj hur många du vill köpa
1
2
3
= 360 kr