KROPPSRÄTT

250 kr
Preventivmedelsrådgivning och sexualupplysning för både flickor och pojkar är en rättighet.

Preventivmedelsrådgivning och sexualupplysning för både flickor och pojkar. Att veta hur ett liv blir till är en förutsättning för att själv kunna bestämma över sin kropp. Att kunna skydda sig mot hiv och andra könssjukdomar ger ett tryggare och friskare liv. Den kunskapen är alla pojkars och flickors rättighet.

Ungdomsmottagningar i Tanzania är viktiga kunskapskällor i ett samhälle där sexualitet, och speciellt kvinnlig sexualitet, är tabu. Att tryggt kunna ställa frågor kring preventivmedel och graviditet ger både flickor och pojkar möjlighet att förstå sina kroppar. För 250 kronor kan 10 ungdomar få sexualupplysing och preventivmedelsrådgivning.
 
Prisexemplet kommer från ett av Act Svenska kyrkans projekt och din gåva används där den behövs bäst just nu.

Välj hur många du vill köpa
1
2
3
= 250 kr