LIVRÄDDARE I FÄLT

150 kr
Ett livräddande paket med stöd och utbildning så att små jordbruk i Sydsudan kan bli självförsörjande på majs.

Klimatförändringarna påverkar idag hela planeten, men drabbar de små jordbruken i de fattigaste länderna värst. Med rätt stöd och utbildning kan dessa jordbruk bli mindre sårbara och resurserna fördelas mer rättvist. Matjord som eroderar bort mellan skyfallen kan med rätt grödor och metoder åter bli produktiva, och behålla vattnet och näringen i marken. Gåvoexemplet räcker till att utbilda en jordbrukare i Sydsudan att bli självförsörjande på majs. Act Svenska kyrkans humanitära insatser pågår på flera platser i världen och anpassas efter de behov som uppstår

Välj hur många du vill köpa
1
2
3
= 150 kr