MAMMAKRAFTER

305 kr
Lön till en mentormamma i en vecka. En mentormammas hembesök i utsatta områden är många unga mammors enda möjlighet till hälsovård för barnen. Det räddar liv.

Mammalivet i ett slumområde är ett liv med hunger, svårt med försörjning och hög barnadödlighet. När erfarna mammor med grundläggande utbildning inom barna- och mödravård söker upp mammor som lever under extrema förhållanden kan barnadödligheten minska. När pandemin fördjupar fattigdom såväl som desperation blir hjälp för att kunna föda tryggt, möjlighet att upptäcka undernäring och sjukdomar samt stöttande samtal än viktigare.

Din gåva räcker till att betala lön i en vecka för en mentormamma.
Gåvan öronmärks till temat rätten till hälsa.

Välj hur många du vill köpa
1
2
3
= 305 kr