MATKASSE

110 kr
110 kr räcker t.ex. till en matkasse för en familj på Filippinerna i en vecka, med ris, sardiner, köttfärs, socker, mjölk och nudlar.

Det pågår en global hungerkris. De senaste åren har den positiva utvecklingen i världen gått tillbaka till följd av ökad ekonomisk ojämlikhet och konflikter. Coronapandemin och klimatförändringarna hade redan tidigare lett till skenande matpriser, och kriget i Ukraina förvärrar utvecklingen.

”Vårt dagliga bröd” är både ett av människans mest grundläggande behov och en mänsklig rättighet. Människor som är undernärda blir oftare sjuka, har svårt att följa utbildningar och hela samhällets ekonomi hämmas. Och omvänt – människor som kan äta sig mätta blir friskare och kan både förbättra sina egna liv och bidra till samhällets utveckling.

Pengarna räcker till en hel familj i en vecka. Pengarna går till Act Svenska kyrkans arbete och din gåva används där den behövs bäst.

Välj hur många du vill köpa
1
2
3
= 110 kr