MATRANSON

190 kr
Livräddande matpaket med majsmjöl, bönor, matolja och salt till människor som lever i matosäkerhet på grund av torka och klimatet.

Afrikas horn lider av den värsta torrperioden på decennier och över 20 miljoner människor är i akut behov av mat, en siffra som ökar för varje dag. Bakom varje siffra finns en människa, en människa som har rätt till trygghet och ett värdigt liv.
De senaste åren har det varit extremt torrt i stora delar av Somalia, Kenya och Etiopien, vilket resulterat i missväxt och att mångas boskap gått förlorade. Och när det inte finns något kvar att leva av tvingas människor att lämna sina hem. Att bryta upp från sitt liv, sitt hem, tryggheten och allt det som är välkänt och hemtamt, är kanske det svåraste val en människa kan ställas inför.

Act Svenska kyrkan samarbetar med lokala partner och organisationer och tillsammans för vi en kamp mot klockan för de människor som kämpar för sin överlevnad. I ett akut skede går stödet går ut på att dela ut matransoner för att minska dödligheten i drabbade områden.

En annan viktig del av Act Svenska kyrkans arbete handlar om att stärka människors långsiktiga motståndskraft mot klimatrelaterade katastrofer och skapa möjligheter för människor att själva producera sin mat och trygga sina inkomster. Det sker exempelvis genom att främja motståndskraftiga grödor, säkerställa en stabil tillgång till vatten samt verka för gemensamt finansiellt sparande och varningssystem för att tidigt upptäcka tecken på annalkande kriser.

Act Svenska kyrkans humanitära insatser pågår på flera platser i världen och anpassas efter de behov som uppstår

Välj hur många du vill köpa
1
2
3
= 190 kr