MORS DAG GÅVA

200 kr
En mentormammas hembesök i utsatta områden är många unga mammors enda möjlighet till hälsovård för barnen. Det räddar liv.

Mammalivet i ett slumområde är ett liv med hunger, svårt med försörjning och hög barnadödlighet. När erfarna mentormammor med grundläggande utbildning inom hygien, nutrition och omvårdnad söker upp mammor som lever under extrema förhållanden kan barnadödligheten minska. Dessa besök gör det möjlighet att upptäcka undernäring och sjukdomar samt att kunna ge stöttande samtal och råd.

Välj hur många du vill köpa
1
2
3
= 200 kr