NYSTART

1375 kr
Ett startkapital ger våldsutsatta mammor och kvinnor kraft att skapa ett eget liv och möjlighet att ta hand om barnen.

Under coronapandemin har en redan svår situation för många kvinnor förvärrats och våld i nära relationer har ökat. Inte minst i Indien finns traditioner och attityder som hindrar kvinnor från att bestämma över sina egna kroppar och liv. Act Svenska Kyrkans partner finns på plats i tre slumområden i östra Indien. Där är våldet mot flickor och kvinnor utbrett och diskriminering på arbetsmarknaden utbredd. Det här exemplet med ett stöd till en nystart och egen försörjning är från Act Svenska kyrkans arbete med kvinnor i Kolkata. När kvinnorna får chansen att starta en egen verksamhet, kan det bli en möjlig väg ut ur en utsatt situation. 

Prisexemplet kommer från Act Svenska kyrkans arbete och din gåva används där den behövs bäst just nu.

Välj hur många du vill köpa
1
2
3
= 1375 kr