REHAB FÖR JORDEN

98 kr
Kunskap som ger jordbrukare möjlighet att restaurera näringsfattig jord. Utbildning som ger större skördar och mer mat.

Den biologiska mångfalden, vattenresurser och ekosystem påverkas och hotas av klimatförändringar. Klimatförändringar gör jord allt svårare att odla och medför att människor, för att få mat, tar till kortsiktiga metoder som leder till erosion. Det ökar utsatthet och tvingar till slut människor på flykt. Act Svenska kyrkan arbetar med långsiktigt arbete för att ge människor möjlighet att återställa och öka jordens näring. Med kunskap inom växelbruk, djurhållning, vattenbevarande metoder, trädplantering och terrassodling kan mat varje dag blir verklighet.

 

Prisexemplet omfattar utbildning i rehabilitering av jorden för en jordbrukare. Din gåva används där den behövs bäst just nu.

Välj hur många du vill köpa
1
2
3
= 98 kr