SKYDDSNÄT

300 kr
Med hjälp av en vuxen stödperson kan en flicka ta sig till ett skyddat boende och undgå könsstympning.

Genom att flickor får skydd under de perioder när könsstympningar genomförs kan varje flickas rätt till sin kropp stärkas. Att våga vägra könsstympning är att gå emot starka föreställningar om den kvinnliga sexualiteten och hur en kvinna ska vara. Flickor som inte vill genomgå könsstympning går ofta emot hela sin familj, släkt och det samhälle de lever i. Hon riskerar att hamna i ett utanförskap. Idag stödjer Act Svenska kyrkan insatser där flickor kan nå ett skyddat boende, få hjälp med att nå acceptans från sin familj, fortsätta gå i skolan och få kunskap om sina rättigheter. Det bryter ned skadliga traditioner.

Just det här prisexemplet ger en flicka stöd av en vuxen. Exemplet kommer från Tanzania där könsstympning är förbjudet enligt lag men praktiseras ändå, mestadels på landsbygden. Act Svenska kyrkans partner arbetar både långsiktigt med att påverka attityder, men också rent praktiskt se till att det finns stöd att få. Summan täcker lönen för en stödperson under en månad. Gåvan går till Act Svenska kyrkans arbete för mänskliga rättigheter.

Välj hur många du vill köpa
1
2
3
= 300 kr