STYRKEPASS

750 kr
Stärkande workshop för 25 tonårsflickor som tillsammans lär sig om rätten att säga nej till att giftas bort.

I många länder förekommer fortfarande tvångsgiftermål och barnäktenskap. Flickor ses som egendom och del i en ekonomisk transaktion. Det innebär också att flickor inte får samma möjlighet till utbildning när deras roll är att lämna familjen på sikt. Särskilt utsatta är flickor som lever i stor fattigdom. Att ge flickor kunskap om sin rätt att säga nej till giftermål och ge dem möjlighet att i en workshop diskutera rätten till sin kropp, hälsa, utbildning och jämställdhet ger kraft att våga bryta skadliga normer. Tillsammans med gruppen kan de påverka sin verklighet och skapa förändring. Det här exemplet kommer från Indien, där det fortfarande är vanligt att flickor gifts bort som barn trots att det finns en laglig ålder på 21 år.

Prisexemplet räcker till en heldags workshop för 25 flickor.

Välj hur många du vill köpa
1
2
3
= 750 kr