VÄXTKRAFT

100 kr
Ett paket med fröer ger en tryggare framtid. För odling av naturligt tåliga grödor som står emot nyckfullt väder.

Klimatförändringar hotar miljoner människors tillgång till rent vatten och mat för dagen. För människor som är beroende av jordbruk för sin överlevnad blir konsekvensen av torka, insektsangrepp och oregelbundna regnperioder inte bara missväxt och hunger. Det innebär också att matjord eroderar och tappar näring samt att betesmark försämras över tid. Med tåliga grödor och utbildning kan tillgången till mat byggas upp igen och människor skapa en tryggare framtid.

Prisexemplet kommer från ett av Act Svenska kyrkans projekt, det innehåller fröer för en familj som räcker en hel odlingssäsong. Gåvan används där den behövs som bäst just nu. 

Välj hur många du vill köpa
1
2
3
= 100 kr